Orbera vid NASH

Orbera har visat sig effektivt vid NASH (icke-alko­hol­orsakad steatohepatit). Här finns en artikel samt en presentation: Informationsmaterial om obesitas