Informationsmaterial Obesitas- och revisionskirurgi

Hur ORBERA fungerar

Videofilmer och animeringar över ingrepp och produktanvändning, Overstitch och LAP-BAND

LAP-BAND bruksanvisningar och patientmaterial

Orbera broschyr: Orbera Procedure chart: Orbera Post Placement management
thumb Orbera HCP Booklet Thumb Orbera Procedure Chart  Thumb_Orbera Post Placement Management
Orbera patientinfo om behandlingen Orbera patientfolder
Thumb_EMEA Orbera Pt Booklet Thumb Orbera Trifold
Orbera 365 patientinfo: Orbera 365 produktblad:
RapidPort broschyr: RapidPort faktablad:
Thumb RapidPort Brochure Thumb RapidPort Fact Sheet
Artikel om TORe (Transoral outlet reduction)  Artikel om NASH (icke-alko­hol­orsakad steatohepatit )  Presentation om NASH
 Thompson, TORE 3-year - GIE NASH ORBERA 2018_Abstract_Mayo Clinic-thumbnail  NASH ORBERA MKT-01209-01_R02 FINAL-thumbnail