Kompressionsplagg
Design Veronique

Höjmed Medical AB är en svensk distributör av medicin-tekniska produkter som representerar ett flertal ledande tillverkare av produkter inom plastikkirurgi. I Sverige är vi exklusiv distributör för Design Veroniques kompressionsplagg, som anses vara ett av världens bästa, i såväl funktion, design och kvalitet. Med sitt mycket breda sortiment på över 70 olika modeller för kvinnor och män, i storlekarna XS till 4XL, i vitt, svart och champagne så finner du alltid ett plagg anpassat för varje typ av plastikkirurgiskt ingrepp. För hela operationsförloppet finns även Recovery Compression Kits som inkluderar plagg att användas från operationsdagen och under hela återhämtningsperioden efter operationen.

Sammanfattning
Ett medicinskt kompression plagg kan hjälpa kroppens läkningsprocess och förbättra resultatet efter en operationen. Kompression och patientens vilja att bära ett medicinskt kompressionsplagg kan därför påverka operationsresultatet. De patienter som följer sin läkares rekommendationer att bära ett kompressionsplagg har rapporterat en större känsla av tillfredsställelse med sitt resultat efter operation.

Dessutom har större tillfredsställelse rapporterats bland de patienter som använt kompressionsplaggen fullt ut, jämfört med de patienter som bar kompressionsplagg mindre än vad som rekommenderas.

Patientens val av plagg med den bästa kompressionen för patientens kropp, att plagget är hygieniskt utformat, attraktivt och bekvämt är direkt kopplat till patientens nöjdhet.

Bakgrund
Under ett rekonstruktivt eller estetiskt ingrepp, såsom fettsugning, så störs de olika hud-, fett och muskellagren.

Mer specifikt kan dessa ingrepp orsaka trauma för blodkärl och kapillärer, det lymfatiska systemet, och bindvävnader. Trauma i det kirurgiska området orsakar läckage av blod och serum från kapillärer till intilliggande vävnader. Blod som läcker in i vävnader kan senare leda till inflammation, vilket fördröjer läkningsprocessen.

Kompression av ett kirurgiskt område är viktigt för att minska inflammation och svullnad av huden på grund av att vätska samlas i området efter ingreppet, särskilt om fettvävnad har tagits bort.

Behöver du hjälp med  att finna rätt storlek och plagg?
Titta under fliken Plagg/Storleksguide.