Nevelia

 

NEVELIA® Bi-Layer Matrix är en är en steril medicinteknisk produkt som består av ett poröst kollagenlager som befrämjar och styr regenereringen samt ett förstärkt silikonlager som fungerar som pseudo-epidermis.
produit

Egenskaper:
Matrisen av rent, stabiliserat, bovint kollagen av typ I fungerar som ett stöd för cellinfiltration och bidrar därmed till den naturliga vävnadstillväxten. Den resorberas och blir från vecka 2–3  efter implantationen till vaskulariserad vävnad som histologiskt är väldigt lik normala dermis.  Silikonlagret tas bort när dermis återskapats varvid delhudstransplantat görs.

NEVELIA® Bi-Layer Matrix är en tredimensionell porös matris av stabiliserat kollagen typ 1 av bovint ursprung.
Kollagenet är ett specifikt kollagen med en stor andel fibrer som bevarar cellernas vidhäftningssignaler och utgör en mekanisk struktur, vilket stöder regenerering. In vitro-tester visar optimerad kolonisering när fibroblaster känner igen kollagenfiber.
SEM COMPARAISON

NEVELIA® består av en silikonelastomer av medicinsk kvalitet som förstärkts med ett polyestermaterial.

Nevelia-comparison-3

Indikationer:

NEVELIA® indiceras för regeneration av dermis hos patienter med förlust av hud, särskilt inom dessa områden:

  • brännskador (tredje gradens och djup andra gradens brännskada)
  • rekonstruktiv plastikkirurgi
  • traumatologi

NEVELIA® Bi-Layer Matrix används tillsammans med ett delhudstransplantat för att återskapa hud som liknar den normala huden vad avser funktion och utseende.

Användningsområden för NEVELIA®

Nevelia-utilizationsNEVELIA® kan även användas på barn.


Storlekar:

Nevelia-presentation-and-size

NEVELIA bi-layer matrix levereras dubbelförpackad, hydrerad mellan två skyddsplaster. Varje förpackning innehåller en matris och är strålsteriliserad.

NEVELIA® bi-layer matrix är CE-märkt och är en medicinteknisk produkt i klass III, tillverkad av SYMATESE – Chaponost – FRANKRIKE

Nevelia-instruction-for-use

I bruksanvisningen som medföljer varje kartong finns en uttömmande lista över rekommendationer och kontraindikationer samt appliceringssätt.

Presentation av NEVELIA

Läs mer på webbplatsen för NEVELIA