Orbera

orbera_kit

ORBERA™ intragastrisk ballong är avsedd för vuxna med ett BMI på 30 till 40 och som är villiga att gå igenom ett program med tät och noggrann medicinsk övervakning.

ORBERA är en mjuk men hållbar ballong som läggs in icke-invasivt  i magsäcken via svalget och matstrupen och fylls till ungefär en grapefrukts storlek.

Till skillnad från andra vanliga obesitasingrepp är ORBERA en produkt som läggs in utan snitt, suturer eller ärr. Metoden är helt icke-invasiv och ballongen ligger bara inne temporärt.

ORBERA har funnits på den amerikanska marknaden sedan 2016 och finns nu i över 80 länder.