Orbera/BIB

orbera_kit

ORBERA365 och BIB intragastriska ballonger är avsedda för vuxna med ett BMI på 30 till 40 och som är villiga att gå igenom ett program med tät och noggrann medicinsk övervakning.

ORBERA365/BIB är en mjuk men hållbar ballong som läggs in icke-invasivt  i magsäcken via svalget och matstrupen och fylls till ungefär en grapefrukts storlek.

Till skillnad från andra vanliga obesitasingrepp är ORBERA365/BIB en produkt som läggs in utan snitt, suturer eller ärr. Metoden är helt icke-invasiv och ballongen ligger bara inne temporärt. BIB kan ligga inne i 6 månader, medan Orbera365 kan ligga inne i upp till 12 månader.

ORBERA365/BIB har funnits på den amerikanska marknaden sedan 2016 och finns nu i över 80 länder.