Overstitch endoskopisk sutureringsanordning

overstitch

Med Overstitch och Overstitch Sx går det att utföra avancerad endoskopisk kirurgi tack var möjligheten att sätta normala suturstorlekar  via ett flexibelt endoskop.

Med den här nya tekniken går det att uppnå säker approximering av vävnaden endoskopiskt.

Overstitch (för endoskop med två kanaler) och Overstitch Sx (för endoskop med en kanal) gör det möjligt att utföra ett stort antal mindre invasiva ingrepp, inklusive revisioner av obesitasingrepp och reparation av gastrointestinala defekter.

 

 

 

Några egenskaper:

–  enstaka eller fortlöpande suturer
– resorberbar eller icke-resorberbar suturtråd
– böjd nål
– direkt visualisering av operationsstället
– enhandsfattning
– enpatientsbruk

Vetenskapliga artiklar, Sverige:

–  Läkartidningen. 2021;118:20050
–  Läkartidningen 2021:118:20055