Lap-band justerbart gastriskt bandsystem

Lap-Band

LAP-BAND™-systemet läggs in genom ett minimalt invasivt laparoskopiskt förfarande. Systemet är fullt justerbart, vilket innebär att patienterna kan nå sina viktminskningmål över lång tid.

LAP-BAND är avsett för vuxna patienter med ett BMI på minst 40 kg/m² eller på minst 30 kg/m² med en eller flera överviktsrelaterade komorbiditeter och som misslyckats med diet- och träningsbaserade viktminskningsprogram.

LAP-BAND är en medicinsk anordning som implanteras under lång tid och som kräver kirurgiskt ingrepp vid utbyte eller explantation.

Läs mer på www.lapband.com/